ဓါတ္ပံုမ်ား

ဓါတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။sexylady7

HTML   
URL
ဖာသည္မ ရြ ေန တဲ့ပံု..

ေဆြးေႏြးျခင္း

waiyanphyo2020 on 11/12/2012 ေျပာသည္။

ဒီအမ ၾကီး ကို သိတယ္ သူ့့ ့ေယာက္က်ား က ေကာင္းေကာင္းမေက်ြးဘူးထင္တယ္..အြန္လိုင္း မွာ ၿဖစ္ခ်င္းတိုင္း ၿဖစ္ ေနတာ

စစ္ဗိုလ္ ဆို အကုန္ ခ်ေက်ြးတာ..ဟဲဟဲ ...ေၿပာေတာ့ပါဘူး..

koluphyo007 on 11/25/2012 ေျပာသည္။

Badgrin

vero423 on 12/8/2012 ေျပာသည္။

how are you today and how is life over there in your country?
i hope everything is fine with you? if so glory be to God.
it was very great to me when i found your profile today and
am willing to be your friend and have a wonderful relationship with you if you don't mind.
please reply to my email so that i will send my photo for you to know me and for us to know each other this is my private email id, (vero4azama@live.com) please don't replied me in this site,so that i will be able to reply your mail for us to know each other very well,
please reply to my private email address (vero4azama@live.com)
thanks
miss vero.

ထင္ျမင္ခ်က္ ေပါင္းထည့္သည္။

ေက်းဇူးျပဳ၍login သို႔မဟုတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း(register) ျပဳလုပ္ပါ။
  • အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို ၾကည့္ႏိုင္ရန္
  • မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အသစ္ရွာေဖြႏိုင္ရန္
  • မွတ္ခ်က္ေရးသားႏိုင္ရန္
  • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ Message ေပးပို႔ႏိုင္ရန္
© 2013-2016 အခမဲ့ Video Chat Conferendo! ရပိုင္ခြင္႔၊ အခြင့္အေရးအားလံုးကို သီးသန္႔ထားရွိပါသည္။
ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ အမွားေတြ႔ရွိသည္။ အေၾကာင္းၾကားရန္ ၊၎အား mouse ျဖင့္ select လုပ္ကာ Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။