ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႔ လစာႏွဳန္းထားမ်ား ျပည္သူမ်ားသိေစရန္ ( အင္တာဗ်ဴး )

Geschrieben am 26.01.2012 von ေနမင္း


ေမး။    ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ လစာ ဘယ္ေလာက္ရပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က တလကုိ က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၀ ရပါတယ္။

ေမး။    ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လစာက တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ နည္းေနပါသလား

ေျဖ။     ။ က်ပ္ သိန္း၅၀ ဆုိတာ တရား၀င္ေငြလဲႏွဳန္း တေဒၚလာ ၆က်ပ္နဲ့တြက္ရင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရမဲ့ လစာဟာ တလကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈သိန္း ၃ေသာင္း ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား၀င္ေငြလဲႏွဳန္ူနဲ့ တြက္ရင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႔လစာက အေမရိကန္သမၼတ ၾကီး အုိဘားမားရဲ့ တလ ၀င္ေငြထက္ ၂၅ ဆ မ်ားေနသလုိ တလ ေဒၚလာ ၂ေသာင္းခြဲရတဲ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထက္လဲ ၄ ဆနီးပါး မ်ားေနပါတယ္။ တြက္ရလြယ္ေအာင္ တေဒၚလာကုိ ေမွာင္ခုိေစ်း က်ပ္တေထာင္ထားတြက္ရင္ေတာာင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္
ရဲ့လစာက တလကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ေထာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ေမး။    ။ အာရွတုိက္က ႏုိင္ငံအၾကီးအကဲေတြလစာနဲ႔စာရင္ ဘယ္လုိေနပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ ေမွာင္ခုိေငြလဲႏွဳန္းနဲ့ဆုိရင္ေတာင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက ျမန္မာကုိ အကူအညီေပးေနတဲ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ့ အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ၾကီး ပရာဒိဗၺ ေဒ၀ီဆင္းပေတၱးလ္ ထက္ ေဒၚလာ ၂ ေထာင္မ်ားေနသလုိ အိႏိၵယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မန္းမုိဟန္ဆင္း လစာထက္ ေဒၚလာ တေထာင္မ်ားေနပါေသးတယ္။ အာဆီယံအဖြဲ့၀င္ ဗီယက္နမ္ သမၼတ ရဲ့ လစာက ေဒၚလာ ၂၄၀ သာရွိတာမုိ႔ ေမွာင္ခုိေငြလဲႏွဳန္းနဲ့ဆုိရင္ေတာင္ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက ဗီယက္နမ္သမၼတ  လစာထက္  အဆ ၂၀ မ်ားေနပါတယ္။

ေမး။    ။ ျမန္မာျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြန္းနက္လုိ႔ စီးပြားက်ပ္ေနခ်ိန္မွာ သမၼတလစာကုိ ခုေလာက္အမ်ားၾကီး
ေပးထားတာ သင့္ေတာ္ပါသလား။

ေျဖ။     ။ ဘယ္လုိမွ မသင့္ေတာ္ပါ။ တေန႔ တေဒၚလာေအာက္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြက တုိင္းျပည္လူ ဦးေရရဲ့ ၃၂% ရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ၊ တ ဦးခ်င္း GDP 469 ေဒၚလာသာရွိတဲ့ ျမန္မာလုိ ႏုိင္ငံ
မ်ိဳးမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့လစာက ျပည္သူတဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီထက္ ဆယ္ဆေက်ာ္ မ်ားေနတာမုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ
ကၾကည့္ရင္ အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နဲ့ခေလာက္ဆုိတဲ့ကိန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေမး။    ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ လစာေတြ ခုေလာက္အမ်ားၾကီးေပးဖို႔ ဘယ္သူက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။ တျခား ဘာခံစားခြင္႔ေတြ ေပးထားပါေသးလဲ။

ေျဖ။     ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ လစာေတြ ခုေလာက္အမ်ားၾကီးေပးဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊ တဦးတည္း
က စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ လ်ိဳ့၀ွက္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ သူထုတ္ခ်င္တဲ့ ဥပေဒကုိ ထုတ္ခြင့္ရဖို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မဲ့သူ
ေတြရဲ႔ လစာကုိ ခ်ီးျမွင့္ေငြ စရိတ္နဲ့ အေဆာင္ေယာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၅ မ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ျပန္ သတ္မွတ္ခဲ့တာ
ပါ။ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္အတြက္ ကား ၆ စီးနဲ့ ယာဥ္ေမာင္း ၆ ဦးဆုိပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက ဥပေဒ
နဲ့ ျပဌာန္း ေပးထားပါတယ္။

ေမး။    ။ တျခားေဆာင္အေယာင္ေတြ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ ဘာေပးထားပါသလဲ

ေျဖ။     ။

၁။အိမ္ေတာ္၀န္နဲ႔ အိမ္ေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပစၥည္းထိန္း၊ စားဖုိမႉး၊ စားပြဲထုိး၊ ခ၀ါ၊ အိမ္အကူ၊ သန္႔ရွင္းေရး စသည္မ်ား)

၂။ အိမ္ေတာ္နဲ႔ အိမ္ေတာ္၀န္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အခမဲ့ ခံစားခြင့္၊

၃။ အိမ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုိအပ္တဲ့ ပရိေဘာဂနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္

၄။ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္၊

၅။ ကုိယ္ရံေတာ္ အရာရွိႏွစ္ ဦးနဲ႔ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ၂ ဦး

၆။ ေရအခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္၊

၇။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္

၈။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖုန္းအခမဲ့ေျပာဆုိခြင့္

၉။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆ စီး။

၁၀။ ယာဥ္ေမာင္း ၆ ဦး။

၁၁။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္သုံးဆီ၊

၁၂။  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၆ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ။

ေမး။    ။ သမၼတ ၾကီး ဦးသိန္းစိန္မွာ ႏုိင္ငံံတာ၀န္ထမ္းဘုိ႔အတြက္ ကား ၆ စီးေတာင္ လုိပါသလား

ေျဖ။     ။ ဘယ္လုိကားမ်ိဳးေတြ ဘယ္ေလာက္တန္တဲ့ကားေတြလုိ႔ သတ္မွတ္မထားတဲ့အတြက္ ကမၻာမွာေစ်းအၾကီးဆုံးကားမ်ိဳးကုိေတာင္ ႏုိင္ငံံဘ႑ာေငြနဲ့ ၀ယ္စီးခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လုိ တျခားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ကား ၆ စီးေတာင္သုံးသလားဆိုတာ
ျပန္ၾကည့္ဘုိ႔လုိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ စီးပြားေရးေကာင္းတဲ့ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတဆုိရင္ Mercedes Benze S600L W221 အမ်ိဳးအစား က်ည္ကာကား ၂ စီးကုိသာ သုံးပါတယ္။ တစီးကုိသာ သမၼတ စီးပီး က်န္တစီးကုိ လုံျခံဳေရးအတြက္ တည္ၾကက္ကားအျဖစ္သုံးပါတယ္။ဒါေၾကာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ထက္ ကားအစီးေရ ၃ ဆ ပုိသုံးထားပါတယ္။

မေလးရွား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆုိရင္လဲ ကား ၃ စီးဘဲ သုံးပါတယ္။ ျမန္မာထက္ စီးပြားေရးတုိးတက္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ဆုိရင္ Mercedes Benze S600L- W220 က်ည္ကာကား တစီး BMW 730LI (E66) တစီးနဲ႔ Range Rover က်ည္ကာကား တစီး ေပါင္း ၃ စီးသာသုံးပါတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ဆုိရင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ထဲက၀ယ္ထားတဲ့ BMW7 Series ကားတစီးဘဲသုံးပါတယ္။ မၾကာခင္ကမွ သမၼတ အတြက္
ျပည္တြင္းျဖစ္ ဟြန္ဒုိင္း က်ည္ကာကား ၃ စီး ထပ္၀ယ္ေပးထားပါတယ္။

ေမး။    ။ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦး နဲ႔ စုိင္းေမာက္ခမ္းတုိ႔ေရာ လစာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ ဘယ္လုိ
ရပါသလဲ။

ေျဖ။     ။ ဒုသမၼတ လစာကုိ တလ က်ပ္ေငြ သိန္း၄၀ ေပးထားပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့

၁။အိမ္ေတာ္၀န္နဲ႔ အိမ္ေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပစၥည္းထိန္း၊ စားဖုိမႉး၊ စားပြဲထုိး၊ ခ၀ါ၊ အိမ္အကူ၊ သန္႔ရွင္းေရး စသည္မ်ား)

၂။ အိမ္ေတာ္နဲ႔ အိမ္ေတာ္၀န္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အခမဲ့ ခံစားခြင့္၊

၃။ အိမ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုိအပ္တဲ့ ပရိေဘာဂနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ စရိတ္

၄။ လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္၊

၅။ ကုိယ္ရံေတာ္ အရာရွိတ ဦးနဲ႔ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ၂ ဦး၊

၆။ ေရအခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္၊

၇။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္

၈။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖုန္းအခမဲ့ေျပာဆုိခြင့္

၉။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီး။

၁၀။ ယာဥ္ေမာင္း ၅ ဦး။

၁၁။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္သုံးဆီ၊

၁၂။  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၅ စီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ။

ေမး။    ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေရႊမန္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ နဲ့ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ၃ ဦးလစာက ဘယ္ေလာက္ရပါသလဲ

ေျဖ။     ။ ခ်ီးျမွင့္ေငြ စရိတ္နဲ့ အေဆာင္ေယာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ တဦးကုိ တလ က်ပ္ေငြ ၃၅ သိန္း ေပးထားပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့-

-အစိုးရအိမ္တြင္ အခမဲ့ ေနထုိင္ရမည္

-ေနအိမ္ ပရိေဘာဂစရိတ္ အခမဲ့

-လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္

-ျပည္တြင္း ျပည္ပ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ (ဒီအခ်က္ကုိ သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတမွာ ထဲ့မထားပါ)

-ေရအခမဲ့သုံးခြင့္

-လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့သုံးခြင့္

-ျပည္တြင္းေခၚဆုိမႈအတြက္ တယ္လီဖုန္းအခမဲ့သုံးခြင့္ (ျပည္ပအတြက္ ဘယ္သူက က်ခံရမယ္ဆုိတာ ေရးမထားပါ)

-ကုိယ္ေရးအရာရွိတဦး

-အိမ္အကူႏွစ္ဦး

-ထမင္းခ်က္ႏွစ္ဦး
-ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အခမဲ့

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီး

-ယာဥ္ေမာင္း ၄ ဦး

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၄ စီးအတြက္ တစီးကုိ တလ စက္သုံးဆီ ဂါလံ ၆၀ ႏႈန္း

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၄ စီးအတြက္ တလ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ

ေမး။    ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတဦးကုိ လစာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ ဘယ္လုိေပးထားပါသလဲ

ေျဖ။     ။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတဦးကုိ တလက်ပ္ သိန္း၃၀ ေပးပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠဌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠဌေတြရဲ့လစာနဲ့ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့

-အစိုးရအိမ္တြင္ အခမဲ့ ေနထုိင္ရမည္

-ေနအိမ္ ပရိေဘာဂစရိတ္ အခမဲ့ (မေပးပါ)

-လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္

-ျပည္တြင္း အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္

-ေရအခမဲ့သုံးခြင့္

-လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့သုံးခြင့္

-ျပည္တြင္းေခၚဆုိမႈအတြက္ တယ္လီဖုန္းအခမဲ့သုံးခြင့္ (ျပည္ပအတြက္ ဘယ္သူက က်ခံရမယ္ဆုိတာ ေရးမထားပါ)

-ကုိယ္ေရးအရာရွိတဦး
-အိမ္အကူႏွစ္ဦး
-ဥယ်ာဥ္လုပ္သားႏွစ္ဦး
-ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အခမဲ့

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီး

-ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တစီးကုိ တလ စက္သုံးဆီ ဂါလံ ၆၀ ႏႈန္း

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တလ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ

ေမး။    ။ ျပည္ေထာင္စု ဒု၀န္ၾကီးတဦးကုိေတာ့ တလ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂၀ ေပးပါတယ္။  ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူၾကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံရုံးအဖြဲ႔၀င္၊ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္၊ ဒု ေရွ႔ေနခ်ဳပ္၊ ဒု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႔  အဖြဲ့၀င္ေတြနဲ့ လစာ အေဆာင္ေယာင္တူပါတယ္။ အေဆာင္အေယာင္ေတြကေတာ့-

-အစိုးရအိမ္တြင္ အခမဲ့ ေနထုိင္ရမည္

-ေနအိမ္ ပရိေဘာဂစရိတ္ အခမဲ့

-လုံျခံဳေရးအေစာင့္အေရွာက္

-ျပည္တြင္း အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္

-ေရအခမဲ့သုံးခြင့္

-လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အခမဲ့သုံးခြင့္

-ျပည္တြင္းေခၚဆုိမႈအတြက္ တယ္လီဖုန္းအခမဲ့သုံးခြင့္ (ျပည္ပအတြက္ ဘယ္သူက က်ခံရမယ္ဆုိတာ ေရးမထားပါ)

-ကုိယ္ေရးအရာရွိတဦး

-အိမ္အကူတဦး
-ဥယ်ာဥ္လုပ္သားတဦး
-ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ အခမဲ့

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီး

-ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တစီးကုိ တလ စက္သုံးဆီ ဂါလံ ၆၀ ႏႈန္း

-ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီးအတြက္ တလ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီႏွင့္ ေခ်ာဆီ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေပးခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖဲြ႔ အတြက္ လစာႏွဳန္းထားမ်ား

ေမး။    ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက ခုလို ဥပေဒမ်ိဳးကုိ သူ့သေဘာနဲ့သူ ဘာေၾကာင့္ထုတ္ခြင့္ရခဲ့ပါသလဲ

ေျဖ။     ။ အဲသလုိလုပ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ပုဒ္မ ၄၄၃ မွာထဲက ျပဌာန္း
ထားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္ ဒီဥပေဒ ၅ မ်ိဳးကုိ နအဖက ထုတ္တယ္လုိ႔ဆုိတဲ့အတြက္ နအဖအဖြဲ႔ဆုိတာ အဲဒီဥပေဒ
ထုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊနဲ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေမာင္ေအး ၂ ဦးသာက်န္ေတာ့တဲ့ အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတဖြဲ႔လုံးရဲ႔ လစာ စရိတ္နဲ့ အေဆာင္အေယာင္ေတြကုိ ဗိ္ုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊတဦးတည္းက ဆုံးျဖတ္ျပီး ဥပေဒထုတ္ ျပဌာန္းခဲ့တာပါ။


ေမး။    ။ ဒီ ဥပေဒကုိ ျပင္ႏုိင္မဲ့အလားအလာ ရွိပါသလား

ေျဖ။     ။ ဒီဥပေဒေတြကို မတရားဘူးဆုိပီး လႊတ္ေတာ္မွာ အတုိက္အခံက ျပင္ႏုိင္သလားဆုိရင္ အတုိက္အခံ အားနည္းေနတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ပထမ ၅ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ျပန္ျပင္ဘုိ့ မျဖစ္ႏုိင္တာ ေသခ်ာေန
ပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေတြျဖစ္တဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒဆုိင္ရာခုံရုံး ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုးတုိ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးတုိ႔ ၅ ႏွစ္အတြင္း ရထား
တဲ့ ကား ၄ စီးကုိ စိတ္ခ်လက္ခ်သုံးႏုိ္္င္သလုိ နာဂ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဥကၠဌလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကလဲ
ေလရွီး လဟယ္ နန္းယြန္းဘက္ေတြမွာ ကား ၃ စီးနဲ့ ၅ ႏွစ္ထိ (ေမာင္းစရာေနရာ ရွိရွိ မရွိရွိ) စိတ္ေအး
လက္ေအး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။    ။ သမၼတ အပါအ၀င္ အရပ္သား အစိုးရသစ္တဖြဲ႔လုံး လစာသစ္ကုိ အျပည့္အ၀ မခံစားေသးဘဲ နအဖလက္ထက္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ ခံစားတဲ့လစာကုိသာ ခံစားသြားမယ္လုိ႔ သမၼတ  ဦးသိန္းစိန္ေျပာတဲ့
အေၾကာင္း ျမန္မာသတင္းစာေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစိုးရသစ္က ဘာေၾကာင့္ လစာေလွ်ာ့ယူပါသလဲ

ေျဖ။     ။ အဓိကအခ်က္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊအမိန္႔နဲ႔ ေပးထားတဲ့ သူတုိ႔လစာေတြက ျပည္သူေတြရဲ႔
၀င္ေငြနဲ့ အရမ္းကြာေနေတာ့ ျပည္သူေတြ အုံၾကြမွာ စိုးရိမ္ပီး ေခြ်းသိပ္တဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ျပတာပါ။ ရာသက္ပန္ ေလွ်ာ့ယူမယ္လုိ႔ မေျပာသလုိ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ေလွ်ာ့ယူမယ္လဲ ကတိေပးမထားပါ။

ေမး။    ။ သမၼတ  ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ မိန့္ခြန္းအရဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ လက္ရွိအေျခေန ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ေငြေၾကး
အေျခအေနနဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ အက်ိဳးကုိ ေရွ့ရွဳတဲ့အေနနဲ႔ လစာသစ္ကုိ မခံစားေသးဘဲ နအဖလက္ထက္က လစာေဟာင္းကုိသာ အစိုးရတဖြဲ႔လုံး ခံစားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ။     ။ မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ လက္ရွိအေျခေန ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ေငြေၾကးအေျခအေနနဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ့ အက်ိဳးကုိ ေရွ့ရွဳတယ္ဆုိရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊအမိန္႔နဲ႔ ထုတ္ထားတဲ့ ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းမွသာ
ျပည္သူက ယုံမွာျဖစ္ပါတယ္။

နအဖလက္ထက္က လစာေဟာင္းဆုိတာလဲ သိသူနည္းပါတယ္။ စစ္အစိုးရအာေဘာ္လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ပိေတာက္ေျမ ဘေလာ့ဆုိက္အာေဘာ္အရဆုိရင္ တလ က်ပ္ေငြ သိန္း၅၀ ရမဲ ့သမၼတ  ဦးသိန္းစိန္က ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ ယူခဲ့တဲ့ လစာ တလ က်ပ္ေငြ ၁၂သိန္းသာယူမွာျဖစ္ပီး တလက်ပ္ေငြ သိန္း ၃၀ ရမဲ့ ၀န္ၾကီးေတြက နအဖ၀န္ၾကီးလစာ တလကုိ ၆သိန္း သိန္း၂၀ ရမဲ့ ဒု၀န္ၾကီးေတြက ယခင္ နအဖ
ဒု၀န္ၾကီးလစာ ၄ သိန္းသာ ယူမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမို့က ႏုိင္ငံျခားသတင္းစာဆရာတဦးကေတာ့ နအဖ၀န္ၾကီးတဦးလစာက ပိေတာက္ေျမ ဘေလာ့ဆုိက္ေျပာသလုိမဟုတ္ဘဲ တလက်ပ္ေငြ ၄ သိန္းျဖစ္ပီး ဒု၀န္ၾကီးလစာက ၃ သိန္းသာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ဘယ္လစာကုိ အမွန္ထားပီး အစိုးရသစ္က ခံစားမယ္ဆုိတာ မသဲမကြဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

နအဖအစိုးရလက္ထက္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့လစာကုိ နအဖက မထုတ္ျပန္ခဲ့လုိ႔ အတိအက် မသိရတဲ့လစာမ်ိဳးကုိ သမၼတ  ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္က ခံစားမယ္လုိ႔သာေျပာပီး လစာကိန္း
ဂဏန္းကုိ သမၼတ က ထဲ့မေျပာလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေလွ်ာ့ယူမလဲဆုိတာ တုိင္းျပည္ကုိ မထုတ္ျပန္ဘဲ ရသလားဆုိတာလဲ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊရဲ့ ေနာက္ဆုုံးတုုိးတဲ့လစာဆိုုရင္ ၁၂ သိန္းျဖစ္ပီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအးရဲ႔လစာက ၁ဝ သိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ဧျပီ တရက္ေန့မွာတုိးတဲ့  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊရဲ့ အေျခခံလစာက တသိန္း၅ေသာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ထပ္တုိးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊရဲ့လစာက တလကုိ ၁၂ သိန္းျဖစ္တာမို့ ၆ႏွစ္အတြင္း ၇ဝဝ ရာခုိင္ႏွဳန္းတုိးလုိက္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ ဧျပီ တရက္ေန့မွာတုိးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ုဳပ္ၾကီးတဦးရဲ့လစာက တလကုိ တသိန္းဘဲရွိပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္မွာ ထပ္တိုးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးရဲ့လစာသစ္က ရွစ္သိန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၆ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးရဲ့လစာလဲ ၇ဝဝ ရာႏွဳန္းတက္လာပါတယ္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တဦးရဲ့လစာက ၃သိန္းရွိပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္တဦးရဲ့လစာက ၄သိန္းရွိပါတယ္၊ စစ္အစိုးရ ဝန္ၾကီးတဦး
ရဲ႔လစာကုိလဲ ၄ သိန္းေပးထားတဲ့အတြက္ ဝန္ၾကီးတဦးနဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦး တန္းတူ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒုတိယ ဗ္ိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးရဲ့လစာကုိ ၆သိန္းေပးထားပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတဦးရဲ့လစာကုိ ၈သိန္းေပးထားပါတယ္။

ဆုိလုိတဲ့သေဘာက တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူထားရတဲ့ နအဖေခတ္ ဝန္ၾကီးတဦးက ဒု ဗိုလ္ခ်ဴပ္
ၾကီးတဦးေလာက္ အေရးမပါတဲ့သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ နအဖေခတ္ ဒုဝန္ၾကီး တဦးရဲ႔လစာကုိလဲ ၃ သိန္းေပး
ထားတာမုိ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တဦးနဲ့ တန္းတူ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တဘက္ၾကည့္ေတာ့လဲ လစာ ၄သိန္းသာရတဲ့ တခ်ိဳ႔
ဝန္ၾကီးေတြ ကား ၂ဒါဇင္ေက်ာ္ ထည္လဲ စီးေနတာ ဘယ္ကရတဲ့ေငြနဲ့ဝယ္တာလဲလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။

အေပၚယံၾကည့္ရင္ လူထုက ဆင္းရဲေနခ်ိန္မွာ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြက လစာသစ္ကုိ အျပည့္မခံစားထုိက္
ဘူးလုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာတာ ၾကိဳဆုိထုိက္တယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လစာသစ္ကုိ လုံး၀မခံစား
ေတာ့ဘူးလုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ေျပာတာမဟုတ္သလုိ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ နအဖအစိုးရအဖြဲ႔ လစာေဟာင္း
နဲ့ေနမယ္ဆုိတာလဲ သမၼတ သစ္က ကတိေပးထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လပုိင္းအတြင္းမွာဘဲ လစာသစ္

ကုိ ျပန္လည္ခံစားတယ္ဆုိပီး လုပ္ခြင့္ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

Kommentar hinzufügen

Bitte anmelden oder registrieren zu:
  • Bild in voller Nutzer-Profil;
  • neue Freunde finden;
  • Kommentare schreiben;
  • Eine persönliche Nachricht senden.
← အသစ္ျပဳျပင္ျပဌာန္းထားေသာ-ဂ်ပန္…   Zurück zu Blog   သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္… →
© 2013-2017 Free Video Chat Conferendo! Alle Rechte vorbehalten.
Sie haben einen Fehler gefunden oder eine fehlerhafte Übersetzung? Markieren Sie den Fehler mit der Maus, drücken Sie "Strg" und die "Eingabetaste" für Ihren Korrekturvorschlag.